برگر و ساندویچ

همبرگر زغالی
300,000ريال
240,000ريال
تعداد:
چیز برگر
350,000ريال
280,000ريال
تعداد:
چیکن برگر
350,000ريال
280,000ريال
تعداد:
رویال برگر
450,000ريال
360,000ريال
تعداد:
قارچ برگر
350,000ريال
280,000ريال
تعداد:
میکس برگر
430,000ريال
344,000ريال
تعداد:
ساندویچ هات داگ
270,000ريال
216,000ريال
تعداد:
ساندویچ هات داگ پنیری
320,000ريال
256,000ريال
تعداد:
ساندویچ مرغ ویژه
650,000ريال
520,000ريال
تعداد:
ساندویچ گوشت ویژه
750,000ريال
600,000ريال
تعداد:
ساندویچ ویژه خش
770,000ريال
616,000ريال
تعداد:
ساندویچ کریسپی
370,000ريال
296,000ريال
تعداد: