غذاهای ویژه

هر چی خشه ، در پیتزا خشه

https://khashpizza.ir//upload/product/KpCAEqWs.png

پیتزا آمریکایی

اطلاعات بیشتر
https://khashpizza.ir//upload/product/TL0WOhmx.png

پیتزاایتالیایی

اطلاعات بیشتر
https://khashpizza.ir//upload/product/62EXlsKQ.png

استیک و خوراک

اطلاعات بیشتر
https://khashpizza.ir//upload/product/XwuIYQaF.png

برگر و ساندویچ

اطلاعات بیشتر
https://khashpizza.ir//upload/product/9PdZ3pfx.png

نوشیدنی

اطلاعات بیشتر
مجموعه غذایی خش

ارسال سفارشات به تمام نقاط شهر یزد

دانلود اپلیکیشن
مجموعه غذایی خش